Klima- és légtechnika

Hagyományosan minden június első péntekén kerül sor az Építők Napja ünnepi ülésére, ahol a kormányzati szervek és a szakmai szervezetek képviselői beszámolnak az építőipar területén elért eredményekről és főleg az utóbbi néhány évben az építőipart sújtó problémákról is. Elhangzanak azonban építő javaslatok is.

A Gázipari Műszaki Szakbizottság 2016. április 14-én megtartott ülésén egyhangú döntést hozott a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. számú mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) módosítására vonatkozó javaslat sürgősséggel történő kidolgozására.

22. oldal / 22