„A természetnek ne csupán része légy, hanem alkotója!” - Interjú Ilyésné dr. Fetter Annával Kiemelt

2022. január 12. szerda, 12:10

Ilyésné dr. Fetter Anna az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti egységeként működő, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság vezetője. Munkája egy országos illetékességű, minisztériumi szervezetbe integrált Hatóság vezetése. A Hatóság felügyeli a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket végző vállalkozásokat, illetve engedélyezi és ellenőrzi a hazai nagy CO2 kibocsátó létesítmények működését.

 

Hol született és hol lakik?
Budapesten születtem, de éltem Győrben, több mint 4 évet Münchenben, majd Szentgotthárdon és most ismét a Fővárosban lakom, de ki tudja, mit hoz a jövő.


Hogy alkotják meg az éves munkatervet? Mi a Hatóság működési mechanizmusa?
Az éves munkaterv összeállítása során törekszünk arra, hogy kerüljük az autokratikus döntéshozatalt. Minden főbb stratégiai döntés előtt munkacsoportot állatunk fel és együtt határozzuk meg a főbb irányvonalakat és a végrehajtási metódust. Bonyolultabb szakmai kérdéskör esetén szakértők bevonásával zajlik a döntéshozatal. Igyekszünk jelen lenni a szakma mindennapjaiban, kerülve a „fantom hatóság” szerepkör, értem ezalatt, hogy a személyes kommunikációra is nyitottak a Kollégáim, itt nem csak a személyes ügyfélfogadásra gondolok, hanem például a szakmai rendezvényeken való hatósági megjelenésre. Az utolsó, októberi MÉGSZ konferencián is jelen voltunk, ezúton is köszönjük a meghívást és a színvonalast szervező munkát. A napi szintű jelenlétet nagyon fontosnak tartom, egyrészt azért, mert ez egy nagyon dinamikusan változó szakterület, akár a jogszabályi változásokra és törvényi szigorításokra/tiltásokra gondolunk, akár pedig a technikai fejlődésre. Szinte naponta jelennek meg új technológiák a piacon, melyeket a hatósági munkában és szabályozásban követni kell.


Hogy néz ki egy munkanapja?
Minden nap más, változó. A minisztériumi munkarend 8-17.00 órás elfoglaltságot jelent. A valóságban viszont ez nem ennyire elhatárolt az esetemben. Általánosságban a hetet értekezlettel indítjuk, ahol megbeszéljük az előző hét kihívásait és ismertetem a Kollégákkal a következő hét feladatait. Az operatív feladatellátás ezt követi. Minden egyes hatósági döntés hozzám fut be, én kiadmányozom. Ha nagyon le szeretném egyszerűsíteni, szinte egész nap hatósági döntéseket olvasok. Ha éppen nem olvasok, akkor telefonálok, és ha nem telefonálok, megbeszélésen vagyok. Volt rá példa, hogy én is részt vettem helyszíni ellenőrzésen vagy vizsgaelnöki feladatot láttam el a klímagáz vizsgákon. Ezekre sajnos ritkábban van érkezésem, a munkanapom nagy része az íróasztalnál, a számítógép előtt zajlik.


Maga szerint mit gondol Önről a szakma? Milyennek tartják a közvetlen kollégái?
A szakma felügyeleti és ellenőrző szervként ismeri a Hatóságot, mivel minden döntésen az én nevem szerepel kiadmányozóként, vélhetően engem is ezzel azonosítanak. Erre azt tudom mondani, hogy jó ügy érdekében nem esik nehezemre a „szigorú” szerepét vállalni. Hogy a Kollégáim mit gondolnak rólam, az jó kérdés, éves szinten sort szoktunk keríteni szóbeli értékelésekre, ahol őszintén kíváncsi vagyok a véleményükre, de ilyen téren nem vagyok naiv, és én is voltam az Ő székükben, nehéz a vezető szemébe mondani a negatívabb dolgokat. Éppen ezért volt már anonim 360 fokos értékelés is, ahol a Kollégák a közvetlen vezetőjüket és engem is értékelhettek, anélkül hogy konkrétan tudtuk volna, kitől származik a visszajelzés.


Mi a kedvenc elfoglaltsága?
Ha szabadidős elfoglaltság, akkor egyértelműen valamilyen kültéri sport, futás, túrázás, a vízi sportok közül a szörf legtöbb ágát próbáltam, és nagyon rabul ejtett, karantén alatt felfedezett új hobbim pedig az olajfestés. Maximálisan társasági ember vagyok, esténként szeretek a családommal és a barátaimmal programot szervezni. Ha a munkámból kellene kiemelni örömteli eseményeket, az mindenképpen az lenne, amikor egy közös sikert zárhatunk. Nagyon jó érzéssel tölt el az, ha csapatban érünk el szakmai mérföldköveket.


Ha már itt tartunk, mire a legbüszkébb?
Nehéz lenne egy dolgot kiemelni, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy vannak Kollégáim velem együtt, akikkel a Hatóság megalakulás óta együtt dolgozunk, ez segítség a szakmai döntések meghozatala során, hiszen kezdetektől ismerjük a területet és a szakmai igényeket. Az általunk üzemeltetett Klímagáz adatbázis egy közhiteles nyilvántartás, ami rendkívüli módon széles spektrumú adattartalmat tárol rendszerezett formában, sőt, az EU Bizottsági munkacsoporti üléseken tagállami jó példaként is említették. Szintén fontos mérföldkő volt a Hatóság életében a „Gyakorlati Hűtéstechnikai Ismeretek” c. több, mint 300 oldalas jegyzet kiadása, mely ingyenesen elérhető a klímagáz képzésre jelentkezett hallgatóknak. Büszkeség, hogy rendkívül népszerűek a hatósági szervezésben megvalósuló klímagáz képzések, éves szinten több ezer képesítést ad ki a Hatóság. Tevékenységünk egyik fő szerepköre az ügyfelek körében kevésbé népszerű ellenőrzési tevékenység, itt is számottevő sikeres akcióról beszélhetünk, mind a hazai nagy CO2 kibocsátó létesítmények ellenőrzése vonatkozásában, mind pedig a társhatóságokkal való együttműködés során a klímagáz feketekereskedelem területén. A feketekereskedelem visszaszorítása vonatkozásában azonban még bőven akad teendőnk. De visszakanyarodva a kezdetekhez, amire a legbüszkébb vagyok, az a Kollégáim elhivatottsága és szaktudása, mindennapi példás munkájuk nélkül nem tudnánk egy ilyen állampolgár központú, szolgáltató hatóságot működtetni.


Jogszabályalkotás vagy társadalmi szerepvállalás?
Jogászként egyértelmű kellene legyen a válasz, de nem az. A Hatóság nem jogalkotó szerv, hanem maga is jogalkalmazó. A jogalkotási folyamat minisztériumi keretek között indul, mi szakmai inputokkal látjuk el a jogalkotással megbízott főosztályt, ami tőlünk teljesen független szervezeti egység, a jogszabálytervezet legtöbb esetben társadalmi egyeztetésen is szerepel, ahol a szakmának is lehetősége van belefolyni a döntéshozatalba. Erre bátorítom a szaklap olvasóit, hogy átgondolt szakmai javaslataikat tegyék meg a megfelelő fórumon. A társadalmi szerepvállalás – úgy gondolom – hatalmas felelősség, és még annál is nagyobb lehetőség, hogy tevőlegesen részt tudjunk venni a környezetünket közvetlenül befolyásoló akciókban. Igyekszünk minél több ilyen akción megjelenni, és több kezdeményezést mi magunk megtenni. Legutóbb az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében a TeSzedd! önkéntes szemétszedési akcióban vettünk részt, illetve október végén a Hatóság által szervezett faültetés keretében volt lehetőségünk a társadalmi szerepvállalásunkat erősíteni.


Tervező vagy inkább intuitív ember?
Is-is, feladat függő. Stratégia célok elérésében egyértelműen tervező, míg személyügyi kérdésekben sokkal inkább intuitív vagyok.


Van példaképe?
Természetesen, de nehéz lenne nevesíteni egy konkrét személyt, a munkám során több magyar és nemzetközi klímakutató és környezetvédő neves szaktekintély kutatásait és előremutató gondolkodását ismerhettem meg, azonban ha arra gondol, ki az, aki a mindennapi munkám során inspirál, egyértelmű a válaszom: a Kollégáim. Szerencsém van egy fantasztikus, elhivatott és szakmailag messzemenőkig felkészült csapattal dolgozhatok.


Mi az, amit mindenképpen meg szeretne rövidtávon valósítani?
Előttünk álló nagy feladat egy új informatikai modul kialakítása a Hatóság által üzemeltetett Klímagáz adatbázisban. Az adatbázisunkban kerül lefejlesztésre jövő évben egy ún. épületenergetikai modul. Az ezzel kapcsolatos hatósági nyilvántartási és ellenőrzési tevékenység célja az épületek szokásos használatával összefüggő energiaszükségletet kielégítő energiamennyiség csökkentése. A nyilvántartással létrejön a fűtési és légkondicionáló rendszerek, valamint ezek szellőzőrendszerekkel kombinált rendszereinek energetikai felülvizsgálatát támogató informatikai modul. Többek között ezen modul megalkotásán és háttérfeladatain (ellenőrzési és képzési rendszer kialakítása) dolgozunk a Magyar Mérnöki Kamarával együttműködésben. Ez lényegében egy harmadik, új lába lesz a hatósági munkánknak.


Mire mondaná húsz év múlva, hogy elégedett?
A Hatóság mindennapjai értelmében, arra mondanám, hogy elégedettséggel töltene el, ha a társadalom nem pusztán ellenőrző és felügyeleti szerv szerepét látná a Hatóságban, hanem azt, hogy egy nagyon fontos közös ügy érdekében együttesen kell felvennünk a harcot, és ez a harc a globális felmelegedés elleni küzdelem.


Van valami üzenete a lap olvasói számára?
A Nemzet Klímavédelmi Hatóság jelmondatával búcsúznék, megköszönve az interjú lehetőségét: „A természetnek ne csupán része légy, hanem alkotója!”

 

Fotó: Laczkó Bendegúz