Megjelent a gázipari szakági műszaki előírások újabb változata

2021. június 14. hétfő, 13:56

A 2020. évben hatályba lépett két új jogszabály, amelyek a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata követelményeinek meghatározását, figyelemmel a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről szóló 1113/2019. (III. 13.) Korm. határozatban (Korm. határozat) foglaltakra – eltérően az eddigi gyakorlattól – eltérő formában tartalmazzák.

A 2020. 03. 13. napjától hatályos 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletét szabályozza. A Korm. rendeletben

• korábban a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet normaszövegében nevesített fogalmak egy része fogalomként jelent meg (pl. készülékcsere), illetve külön fejezetet kapott (pl.:
a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje)
;

• az egyenértékű műszaki biztonsági szint fogalom bevezetésével jelentősen megnőtt a tervezés szabadsága, ezzel a tervező felelőssége is, továbbá

• a hatósági felügyeletet Korm. rendelet szabályozza.


A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet (ITM rendelet) a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról értelmében a Gázipari Műszaki Szakbizottságba (Szakbizottság) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) 1 fő delegálásra jogosult, ezzel biztosított a szakmai egyeztetés és a szavazás lehetősége a kéményseprő-ipar és a gázipar határterületét érintő szabályozások vonatkozásában is.


A 2020. március 13. napjától hatályos ITM rendelet alapján a BM OKF-et a 2020. március 16. napján újjáalakult Szakbizottságban 1 fő delegált képviseli.

Az ITM rendelet 1. mellékletét képező „A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata” (GMBSZ) a korábbi műszaki biztonsági szabályzatokhoz képest a Szakbizottság által, a Korm. határozat alapján átdolgozott, és lényegesen kisebb terjedelmű változatban jelent meg. A változás indokai a teljesség igénye nélkül:

• pontosítások a műszaki biztonsági szabályzatot érintő gázipari fogalmak elnevezéseiben és meghatározásaiban;

• nem gázipari jogszabályban definiált fogalmak és előírások elhagyása;

• kapcsolódó jogszabályok meghivatkozásainál csak a jogszabályok címei adottak;

• nemzeti szabványra való hivatkozás a szabályzat által meghatározott műszaki biztonsági szint követelményeinek való megfelelést jelenti, biztosítva az attól való eltérés lehetőségét;

• szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén a tervező nyilatkozata arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül;

• leíró jellegű előírások nem lehetnek a műszaki-biztonsági szabályzatban stb.


Fentiek kompenzálására az ITM rendelet a Szakbizottságot felhatalmazta
a csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki megoldások (SZME-G) kidolgozására és leíró jellegű szabályozások közzétételére.

A 2020. 06. 12. napjával elfogadott és közzétett  SZME-G 2020.06.12. szakági műszaki előírásokat 2021. 06. 10. napjával felváltotta a Szakbizottság által egyhangú szavazással elfogadott és közzétett SZME-G 2021.06.10. Szakági műszaki előírások, melynek elérhetősége:

https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat

A közzétett SZME-G a Korm. határozatban foglaltak alapján tartalmazza, meghivatkozza azon előírásokat, amelyekben az elmúlt közel egy évben érdemi változások történtek
(pl.: Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek - TvMI), és összefüggésben vannak, érintik, érinthetik
a GMBSZ előírásait.

Az SZME-G kiemelten foglalkozik a kéményseprő-ipar és a gázipar határterületeivel kapcsolatos szabályozások anomáliáinak kezelésével. Meghivatkozza a Magyar Szabványügyi Testület honlapján időközben közzétett MSZ EN 1749:2020 Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az égéstermék-elvezetés módja (típusok) c. nemzeti szabványt (érvényesség kezdete: 2020. 06. 01.).

Az SZME-G 2021.06.10. a gázfogyasztó készülékek tanúsított típusától függően, azok telepítési környezetben elhelyezett változatainak ábráiban, jelmagyarázatok megadásával, egyértelműen meghatározza a kéményseprő-ipar és a gázipar határterületi illetékességeit.

Az SZME-G 2021.06.12. a szakmagyakorlók illetékességét rendszerszeméletben és összhangban tartalmazza, figyelemmel a mindenkor hatályos gáztörvény – a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény (1970. 07. 01. napjától – Gt.), 1994. évi XLI. törvény (1994. 03. 29. napjától – Get.), a 2003. évi XLII. törvény (2004. 01. 01. napjától), a 2008. évi XL. törvény (2008. 06. 25. - GET) –, és a gázfogyasztó készülékek vonatkozásában a Gázkészülék irányelv [európai parlament és a tanács 2009/142/EK irányelve (GAD) - 1999. 01. 01. napjától], illetve a Gázkészülék rendelet [európai parlament és a tanács (EU) 2016/426 rendelete (GAR) - 2018. 04. 21. napjától] –, és az annak hatálya alatt rendszerszeméletben kiadott GMBSZ előírásaihoz igazodva. Rendszer alatt a felhasználói berendezést1 kell érteni, melynek fogalommeghatározása mintegy fél évszázada érdemben nem változott.


1
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok2 összessége. (GET 3. § 18.)

2Ilyen, de nem minden felhasználói berendezés (nem minden gázfogyasztó készülék – tanúsított típusától függően) biztonságos használatához szükséges tartozék az égéstermék-elvezető3;

3Égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti (Kstv. 1. § 2.) – Égéstermék-elvezetőre az Építési termék rendelet előírásai vonatkoznak;

Az égéstermék-elvezetőre, mint nem minden esetben szükséges tartozékra az Építési termék rendelet [275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól] és az abban meghivatkozott, az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv (CPR rendelet) hatályon kívül helyezéséről előírásai vonatkoznak.

Figyelem!

Az ITM honlapján a fent megadott link segítségével elérhetők

• a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzatok korábbi, időtartamokhoz rendelt,

• és a GMBSZ hatályos változatai, továbbá

• az SZME-G 2021.06.10. napjától hatályos változata is.


Ezzel a lehetőséggel biztosított a meglévő és üzemelő, valamint a tervezés alatt álló csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések, telephelyi vezetékek létesítéskor hatályos műszaki biztonsági követelményeinek elérhetősége, beleértve a készülékcsere és az egyszerűsített készülékcsere eseteit is.

Elemezve az ITM honlapjának látogatottságát, felhívjuk a szakmagyakorlók (értve alatta: tervezők, tervfelülvizsgálók, műszaki biztonsági ellenőrök, műszaki biztonsági felülvizsgálók, gázszerelők, feljogosított gázszerelők, kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók) figyelmét, hogy tevékenységeiket „tiszta forrásból” származó, napra kész ismeretek birtokában végezzék.

A Szakbizottság nyitott a szakmagyakorlók részéről beérkező, a GMBSZ és az SZME-G felülvizsgálatával vagy módosításával kapcsolatos javaslatok befogadására. Elérhetőségei:

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Levelezési cím: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Gázipari Szakági Műszaki Szakbizottság, 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

Blazsovszky László
GMSZB elnök

Utoljára frissítve: 2021. június 30. szerda, 10:13