Ami az MBSZ-ből kimaradt, benne van az SZME-ben

2020. április 28. kedd, 08:53

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette, és ezzel hatályba lépett a 3/2020. (I. 13.) ITM-rendelet és vele az MBSZ (GOMBSZ, GMBSZ) alkalmazását segítő Szakági Műszaki Előírások (SZME).


Az SZME a minisztérium megbízásából működő Gázipari Műszaki Szakbizottság műszaki megoldási javaslatait tartalmazza, melyek a rendelet által előírt műszaki-biztonsági szintet teljesítik, tehát megfelelőnek tekintendők. Emellett tartalmazza mindazokat a segédleteket, amelyek a korábbi rendeletben még szerepeltek, de az új rendeletből jogalkotási szabályozás miatt kimaradtak. Alkalmazása önkéntes, ugyanabban az értelemben, ahogy a szabványoknál.

A tartalom ilyen módon történő szétválasztásra azért került sor, mert a jogalkotó előírta, hogy a jogszabályban kizárólag a műszaki biztonságot szolgáló követelmények és az azokhoz kapcsolódó felelősségi határok szerepelhetnek. A követelményeket teljesítő műszaki megoldások, megoldási lehetőségek nem lehetnek jogszabályi előírások, mert azok kiválasztása, felelős megtervezése a tervező feladata. A terv feleljen meg a felhasználó igényeinek úgy, hogy az érintett jogszabályok követelményeit is teljes körűen kielégítse, vagyis esetünkben a létesítmény biztonságosan, az energiahatékonysági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően legyen üzemeltethető.
Mindezekért a tervező felelősséggel tartozik, ami a kapott tervezői szabadság „ára”.

A gázipar hét jelentős szakmai szervezetének képviselőiből álló, az ITM felügyelete alatt működő Gázipari Műszaki Szakbizottság kapta feladatául, hogy a rendeletből kimaradt, de a Szakbizottság által javasolt műszaki megoldásokat összeállítsa, és a tartalmát a továbbiakban karbantartsa. Ennek közzétételére áll rendelkezésre az ITM által működtetett www.termekpont.hu honlap.
A szakbizottság szándékai szerint az összeállítás nemcsak megoldási javaslatokat tartalmaz, hanem olyan ismereteket is, amelyek segítik a tervezők munkáját a felhasználói igényeknek, az adott helyszínen leginkább megfelelő, a rendelet követelményeit kielégítő műszaki megoldás kiválasztásában. A tervezési munkát segíthetik azok a fejezetek is, amelyek a rendelet egyes pontjaira hivatkozással kiegészítik, segítik értelmezni a rendeleti tömör megfogalmazást.
A szakbizottság emellett továbbra is feladatának tekinti, hogy a szakma gyakorló résztvevőitől érkező észrevételeket kiértékelve, szükség szerint javaslatot tegyen a minisztérium felé magának a rendeletnek a módosítására is.

Az SZME fejezeteinek címe és sorszámozása megegyezik a rendelet fejezeteinek címével és számával.
Azokban a fejezetekben, ahol a címek alatt csak üres oldal látható, a szakbizottság egyelőre nem tartotta szükségesnek a rendelet értelmezését.
Az SZME alkalmazhatóságát segítendő, a rendelet egyes fejezeteit kiegészítő, értelmező pontok végén olvasható a rendelet érintett fejezeteinek sorszámozása is. A könnyebb használhatóságot szolgálja az SZME elején olvasható tartalomjegyzék is.

Különösen hasznos lehet az SZME 26., A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei című fejezetében közölt ábrák figyelembevétele. Ezek alapján egyértelműen megállapítható az egy adott helyszínen beépíthető, EN 1749 szerinti típusok választéka. A ténylegesen beépítendő gyártmány ennek alapján választható ki a kereskedelmi kínálatból.

Hangsúlyozni kell, hogy az SZME alkalmazása a tervező számára önkéntes, nem kötelező. A tervező szabadsága, hogy a tervezési feladatot milyen megoldással teljesíti, de a megoldás műszaki-biztonsági szintje legalább egyenértékű legyen a rendelet által megkövetelt biztonsági szinttel. Az SZME előírásai ennek a követelménynek megfelelnek, eltérő megoldás esetében az egyenértékűség bizonyítása a tervező kötelessége.

Az SZME külön mellékletekben közli a szakbizottság javaslatát a szerelési nyilatkozatok és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyvének tartalmára és formájára. Célszerűnek tartja, ha ezeket az elosztói engedélyesek egységesen elfogadják.Gyárfás Attila
ügyvezető elnök
MÉGSZ

Utoljára frissítve: 2020. április 28. kedd, 08:58